AVÍS LEGAL

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI), l’informem que:

FUNDACIÓ PRIVADA ESPORTIVA ATLÈTIC VILAFRANCA (d’ara endavant F.E. ATLÈTIC VILAFRANCA) ÉS UNA FUNDACIÓ. El seu CIF és G64296312 i té el seu domicili en AV. CATALUNYA, S/N, C.P.: 08720 VILAFRANCA DEL PENEDES (BARCELONA). Consta inscrita en el Registre de Fundacions des del 22/06/2007 amb N.o de registre: 2333.

Dades de contacte:
Telèfon: 938 90 25 96
E-mail: fundacio@funadacioatleticvilafranca.cat

Condicions generals d’ús del lloc web F.E. ATLÈTIC VILAFRANCA

El nom de domini https://fundacioatleticvilafranca.cat és titularitat d’i el seu ús exclusiu està reservat a aquest.

El portal oficial d’https://fundacioatleticvilafranca.cat té per objecte facilitar al públic, en general, el coneixement de les activitats que aquesta Organització realitza i dels productes i serveis que presta en matèria d’Altres activitats associatives n.c.o.p.

L’ús d’aquest lloc web implica l’expressa i plena acceptació de les condicions aquí exposades, sense perjudici d’aquelles particulars que poguessin aplicar-se a alguns dels productes o serveis concrets oferts a través del lloc web.

F.E. ATLÈTIC VILAFRANCA es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en el seu Web o en la configuració i presentació d’aquesta.

A fi de mantenir actualitzada la informació publicada en el portal, els continguts del mateix podran ser modificats, corregits, eliminats o afegits en qualsevol moment, per la qual cosa serà convenient comprovar la vigència o exactitud dels mateixos acudint a les fonts oficials.

Propietat intel·lectual, industrial i frames

Tots els elements que formen el lloc web, així com la seva estructura, disseny, codi font, així com els logos, marques i altres signes distintius que apareixen en aquesta, són titularitat de F.E. ATLÈTIC VILAFRANCA o dels seus col·laboradors i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.

Igualment estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial les imatges i altres elements gràfics continguts en els portals.

F.E. ATLÈTIC VILAFRANCA prohibeix expressament la realització de “framings” o la utilització per part de tercers de qualssevol altres mecanismes que alterin el disseny, configuració original o continguts dels nostres portals.

L’ús dels continguts haurà de respectar el seu llicenciament particular. De tal mode el seu ús, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga, queda totalment prohibida tret que mediï prèvia i expressa autorització de F.E. ATLÈTIC VILAFRANCA.

Respecte a les cites de notícies, productes i serveis de tercers, que puguin aparèixer en la Web, F.E. ATLÈTIC VILAFRANCA reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant el seu sol esment o aparició en la Web l’existència de drets ni de cap responsabilitat sobre aquests, com tampoc suport, patrocini o recomanació.

F.E. ATLÈTIC VILAFRANCA declara el seu respecte als drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers; per això, si considera que els nostres portals poguessin estar violant els seus drets, preguem que es posi en contacte amb F.E. ATLÈTIC VILAFRANCA.

Responsabilitat

F.E. ATLÈTIC VILAFRANCA no garanteix la inexistència d’errors en l’accés a la Web, en el seu contingut, ni que aquest es trobi actualitzat, encara que F.E. ATLÈTIC VILAFRANCA desenvoluparà els seus millors esforços per a, si és el cas, evitar-los, esmenar-los o actualitzar-los.

Tant l’accés als portals de F.E. ATLÈTIC VILAFRANCA com l’ús que pugui fer-se de la informació continguda en els mateixos és de l’exclusiva responsabilitat de qui el realitza.

F.E. ATLÈTIC VILAFRANCA no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni dels possibles danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’Usuari (maquinari i programari), els fitxers o documents emmagatzemats en aquest, a conseqüència de la presència de virus en l’ordinador de l’Usuari utilitzat per a la connexió als serveis i continguts de la Web, d’un mal funcionament del navegador o de l’ús de versions no actualitzades d’aquest.

F.E. ATLÈTIC VILAFRANCA no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, blogs, comentaris, xarxes socials o qualssevol un altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de manera independent en la pàgina web de F.E. ATLÈTIC VILAFRANCA.

No obstant això i en compliment del que es disposa en la LSSI, F.E. ATLÈTIC VILAFRANCA es posa a la disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de manera activa en la retirada o si és el cas bloqueig de tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, preguem que es posi en contacte amb F.E. ATLÈTIC VILAFRANCA.

Links o enllaços

La Web pot contenir enllaços a continguts que dirigeixin a continguts Web de tercers. L’objectiu d’aquests enllaços és únicament facilitar-li la cerca dels recursos que li puguin interessar a través d’Internet. No obstant això, aquestes pàgines no pertanyen a F.E. ATLÈTIC VILAFRANCA, ni fa una revisió dels seus continguts i, per això, F.E. ATLÈTIC VILAFRANCA no assumeix cap responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que poguessin aparèixer en aquests llocs, que tindran exclusivament caràcter informatiu i que en cap cas impliquen cap relació entre F.E. ATLÈTIC VILAFRANCA i a les persones o entitats titulars de tals continguts o titulars dels llocs on es trobin. F.E. ATLÈTIC VILAFRANCA tampoc pot fer-se responsable del funcionament de la pàgina enllaçada o dels possibles danys que puguin derivar-se de l’accés o ús d’aquesta.

Els enllaços a la web de F.E. ATLÈTIC VILAFRANCA hauran de respectar les següents condicions:

1. L’establiment de l’enllaç no suposarà per se cap mena d’acord, contracte, patroci- nio ni recomanació per part de F.E. ATLÈTIC VILAFRANCA de la pàgina que realitza l’en- lace.

2. La pàgina web en la qual s’estableixi l’enllaç no contindrà informacions amb amb- tinguts que siguin il·lícits, discriminatoris, contraris als principis ètics comunament acceptats o atemptin contra l’ordre públic, així com tampoc contindrà continguts amb- trarios a qualssevol drets de tercers.

3. F.E. ATLÈTIC VILAFRANCA podrà sol·licitar que es retiri un enllaç al seu web, sense necessitat d’al·legar cap causa. En tal cas, la pàgina que hagi realitzat l’enllaç haurà de procedir a la seva immediata supressió, tan aviat com rebi la notificació F.E. ATLÈTIC VILAFRANCA.

4. No es responsabilitza de cap manera ni garanteix la qualitat, exactitud, fiabilitat, correc- ción o moralitat de continguts o serveis que l’establiment de l’enllaç pugui oferir. L’usuari assumeix sota la seva exclusiva responsabilitat les conseqüències, danys o ac- ciones que poguessin derivar-se de l’accés a la pàgina web de l’enllaç.

Protecció de Dades Personals

F.E. ATLÈTIC VILAFRANCA es troba profundament compromès amb el compliment de la normativa de protecció de dades de caràcter personal, i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat apropiades per a garantir un nivell de seguretat adequat al risc.

F.E. ATLÈTIC VILAFRANCA posa a la disposició dels usuaris la seva Política de Privacitat, i li ofereix informació ampliada del tractament de dades realitzat:

INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?

Identitat:

FUNDACIÓ PRIVADA ESPORTIVA ATLÈTIC VILAFRANCA – G64296312

Dir. Postal:

AV. CATALUNYA, S/N, C.P.: 08720 VILAFRANCA DEL PENEDES (BARCELONA)

Telèfon:

938 90 25 96

Correu electrònic:

areaeconomica@fundacioatleticvilafranca.cat

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

En FUNDACIÓ PRIVADA ESPORTIVA ATLÈTIC VILAFRANCA tractem la informació que ens faciliten els nostres grups d’interès per als següents tractaments:

Tractament dades

Finalitat del tractament

Termini conservació dades

PARES/ MARES/ TUTORS DE FEDERATS I NO FEDERATS

➢ GESTIÓ DE CLIENTS, COMPTABLE, FISCAL I ADMINISTRATIVA

No es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil.

Les dades personals tractats es conservaran en tot cas mentre siguin necessaris per a la finalitat del tractament, i se suprimiran a sol·licitud de l’interessat, o una vegada finalitzat el tractament sense perjudici de la seva conservació pels terminis establerts en Normativa aplicable per a atendre possibles responsabilitats.

Quina és la legitimació per al tractament d’aquests?

Les bases legals per al tractament de dades personals en FUNDACIÓ PRIVADA ESPORTIVA ATLÈTIC VILAFRANCA són les següents:

Tractament dades

Legitimació tractament

PARES/ MARES/ TUTORS DE FEDERATS I NO FEDERATS

Obligacion Legal: Normativa aplicable.de no facilitar les seves dades no podrà realitzar-se la prestació pactada.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

La realització d’aquests tractaments pot implicar la connexió de les seves dades amb tractaments realitzats per tercers. L’informem a continuació de les previsions en relació a la cessió de les seves dades.

Tractament dades

Previsió de cessions

Transferències internacionals

PARES/ MARES/ TUTORS DE FEDERATS I NO FEDERATS

Les dades es comunicaran a : ADMINISTRACIÓ PÚBLICA AMB COMPETÈNCIA EN LA MATÈRIA

ENTITATS BANCÀRIES O FINANCERES

No es transferiran dades fora de la UE.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en FUNDACIÓ PRIVADA ESPORTIVA ATLÈTIC VILAFRANCA estem tractant dades personals que el concerneixin, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si és el cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recollits.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. FUNDACIÓ PRIVADA ESPORTIVA ATLÈTIC VILAFRANCA deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims i imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, en determinades circumstàncies i quan sigui tècnicament possible, els interessats tenen dret al fet que les dades personals es transmetin directament a un altre responsable a sol·licitud seva.

Per a l’exercici d’aquests drets, posi’s en contacte amb nosaltres dirigint un escrit a:

➢ FUNDACIÓ PRIVADA ESPORTIVA ATLÈTIC VILAFRANCA , AV. CATALUNYA, S/N, C.P.: 08720 VILAFRANCA DEL PENEDES (BARCELONA), o bé per e-mail a areaeconomica@fundacioatleticvilafranca.cat acompanyat de còpia del seu DNI.

D’igual mode, pot posar-se en contacte amb l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, per a formular una reclamació, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets.

INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?

Identitat:

FUNDACIÓ PRIVADA ESPORTIVA ATLÈTIC VILAFRANCA – G64296312

Dir. Postal:

AV. CATALUNYA, S/N, C.P.: 08720 VILAFRANCA DEL PENEDES (BARCELONA)

Telèfon:

938 90 25 96

Correu electrònic:

areaeconomica@fundacioatleticvilafranca.cat

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

En FUNDACIÓ PRIVADA ESPORTIVA ATLÈTIC VILAFRANCA tractem la informació que ens faciliten els nostres grups d’interès per als següents tractaments:

Tractament dades

Finalitat del tractament

Termini conservació dades

RH

➢ RECURSOS HUMANS
No es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil.

Les dades personals tractats es conservaran en tot cas mentre siguin necessaris per a la finalitat del tractament, i se suprimiran a sol·licitud de l’interessat, o una vegada finalitzat el tractament sense perjudici de la seva conservació pels terminis establerts en Legislació Laboral per a atendre possibles responsabilitats.

Quina és la legitimació per al tractament d’aquests?

Les bases legals per al tractament de dades personals en FUNDACIÓ PRIVADA ESPORTIVA ATLÈTIC VILAFRANCA són les següents:

Tractament dades

Legitimació tractament

RH